CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral properties in the low-energy limit of one-dimensional Schrödinger operators $H=-d^2/dx^2+V$. The case $\langle 1, V1 \rangle \neq 0$

Michael Melgaard (Institutionen för matematik)
(2000)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-24.
CPL Pubid: 92962

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University