CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Explicity isoperimetric constants, phase transitions in the random-cluster and Potts models, and Bernoullicity

Olle Häggström (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Johan Jonasson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Russell Lyons
(2000)
[Preprint]

[To appear: Journal of Statistical Physics]Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92958

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University