CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On bootstrapping survival data

Magnus Åstrand (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 48 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Bootstrap, KAplan-Meier, survival, semiiarametric, exact, dependentDenna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 92955

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2000:64