CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the pricing of barrier options and related problems

Per Hörfelt (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: barrier options, discrete barrier options, rabate options, Brownian motion, heavy traffic approximation, random walk, trinomial method, explicit finite difference method, heat equationDenna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 92954

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2000:63