CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nucleic Acid Base Analog FRET-Pair Facilitating Detailed Structural Measurements in Nucleic Acid Containing Systems

Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; S. Preus ; A. H. El-Sagheer ; T. Brown ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 131 (2009), 12, p. 4288-4293.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 92952

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Spektroskopi
Biofysikalisk kemi
Spektroskopi
Fysikalisk organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fluorescent DNA Modifications for Use as Probes of Biological Structure and as Nanotechnological Functional Units