CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chains of Frobenius subalgebras of $so(M)$ and the corresponding twists

Vladimir D. Lyakhovsky ; Alexander Stolin (Institutionen för matematik) ; Petr P. Kulish
(2000)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-24.
CPL Pubid: 92950

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University