CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pointwise a posteriori error analysis for an adaptive pentalty finite element method for the obstacle problem

Donald A. French ; Stig Larsson (Institutionen för matematik) ; Ricardo H. Nochetto
(2000)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 92948

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University