CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An analytical asymptotic solution to a conjugate heat transfer problem

Carl Fredrik Stein (Institutionen för matematik) ; Peter B. V. Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
(2000)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-24.
CPL Pubid: 92927

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University