CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On parallel solution of linear elasticity problems. Part II: Methods and some computer experiments

Ivar Gustafsson (Institutionen för matematik) ; Gunhild Lindskog (Institutionen för matematik)
(2000)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2012-08-08.
CPL Pubid: 92919

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Numerical Analysis Group, Chalmers University of Technology and the University of Göteborg 2000:32