CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional calculus for the Ornstein-Uhlenbeck operator

José García-Cuerva ; Giancarlo Mauceri ; Stefano Meda ; Peter Sjögren (Institutionen för matematik) ; José Luis Torrea
J. Funct. Anal. Vol. 183 (2001), p. 413-450.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 92914

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur