CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Existence and continuity of optimal solutions to some structural topology optimization problems including unilateral constraints and stochastic loads

Michael Patriksson (Institutionen för matematik) ; Joakim Petersson
(2000)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 92913

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University