CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the growth of harmonic and M-harmonic functions near to a thin set on the boundary of the unit ball

Maria Roginskaya (Institutionen för matematik)
(2000)
[Preprint]

[Published: Zap. Nauchn. Sem. POMI 270 (2000)]Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 92907

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University