CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On wavelets for digital communication

Anders Silander (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: wavelets, digital communication, modulationDenna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 92903

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2000:16