CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonparametric linkage power by simulations and multivariate normal approximations

Mikael Knutsson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-04-24. Senast ändrad 2013-12-17.
CPL Pubid: 92897

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2000:10