CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Based Training for Automotive Assembly Operators – a Potential Way to Improve Quality Output

Lennart Malmsköld (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Lars Svensson
Interactive Technologies 2008, Conference proceedings (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Virtual training, Assembly operators, Final Assembly, Computer based training, Automotive assembly trainingDenna post skapades 2009-04-23. Senast ändrad 2009-04-23.
CPL Pubid: 92833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Virtual Training - Preparatory Training in Automotive Assembly