CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Lp boundedness of the non-centered Gaussian Hardy-Littewood maximal function

Liliana Forzani ; Roberto Scotto ; Peter Sjögren (Institutionen för matematik) ; Wilfredo Urbina
Proc. Amer. Math. Soc. Vol. 130 (2002), p. 73-79.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 92821

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur