CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two contributions to genetic linkage analysis

Staffan Nilsson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 92816

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 1999:60