CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bayesian analysis of spatial point patterns from noisy observations

Jens Lund ; Antti Penttinen ; Mats Rudemo (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
(1999)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-22.
CPL Pubid: 92813

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University