CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approach regions for the square root of the Poisson kernel and weak Lp boundary functions

Martin Brundin (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2013-12-16.
CPL Pubid: 92812

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University