CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hermitian lattices over rings with involutions

Anette Wiberg (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2013-12-17.
CPL Pubid: 92808

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University