CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Percolation transitive graphs as a coalescent process: relentless merging followed by simultaneous uniqueness

Olle Häggström (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Yuval Peres ; Roberto H. Schonmann
(1999)
[Preprint]

[Published: Perplexing Probability Problems: Festschrift in Honor of Harry Kesten, pp. 69-90, Boston]Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92803

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University