CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efterinjektering - Sammanställning och kompletterande analys för efterinjekteringsarbeten i Hallandsås och Nygårdstunneln

Postexcavation grouting – Compilation and complementary analyses of the postexcavation grouting performed atHallandsås and the Nygård Tunnel

Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Stockholm : Svebefo - Swedish Rock Engineering Research, 2008.
[Rapport]

SveBeFo Rapport 90Denna post skapades 2009-04-22.
CPL Pubid: 92797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur