CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Invariant percolation on trees and the mass-transport method

Olle Häggström (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
(1999)
[Preprint]

[Published: Bulletin of the International Statistical Institute, 52nd Session Proceddings. Tome LVIII, Book 1, pp. 363-366]Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92793

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University