CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Ising model on diluted graphs and strong amenability

Olle Häggström (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Roberto H. Schonmann ; Jeffrey Steif (Institutionen för matematik)
(1999)
[Preprint]

[Published: Annals of Probability 28, 1111-1137]Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 92792

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)
Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University