CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Milne problem and the hydrodynamic limit for a steady Boltzmann equation model

Leif Arkeryd (Institutionen för matematik) ; A. Nouri
(1999)
[Preprint]

[Published: Journ. Stat. Phys. 99, 993-1019, 2000]Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92788

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University