CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real Time Grouting Control Method: Development and application using Äspö HRL data

Shinji Kobayashi ; Håkan Stille ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Björn Stille (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Stockholm : SKB Svensk Kärnbränslehantering AB, 2008. - 126 s. s.
[Rapport]

SKB Rapport R-08-133. ISSN 1402-3091Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 92787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur