CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rational points on cubic surfaces

Niklas Broberg (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 18 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-04-22. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 92778

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 1999:38