CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using GIS to calculate urban accessibility for vision or mobility impaired individuals

Mats Reneland (Institutionen för arkitektur)
Technology & Persons with Disablilities Conference, Los Angeles US p. 7. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: GIS accessibility impairness disablilityDenna post skapades 2009-04-22.
CPL Pubid: 92732

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur