CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new consistent discrete-velocity model for the Boltzmann equation

Vladislav Panferov (Institutionen för matematik) ; Alexey Heintz (Institutionen för matematik)
(1999)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-22.
CPL Pubid: 92723

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University