CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The structural dependency on car use for the Swedish urban population

Mats Reneland (Sektionen för arkitektur)
Den uthålliga staden som livsmiljö II, Formas p. 19. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: car use accessibility GIS urbanDenna post skapades 2009-04-22.
CPL Pubid: 92718

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur