CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method to create a GIS network of footpaths and cycleways

Mats Reneland (Sektionen för arkitektur)
Eastern Asia Society for Transsportation Studies p. 16. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: GIS accessibility walking cyclingDenna post skapades 2009-04-22.
CPL Pubid: 92713

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur