CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis and Photophysical Characterisation of Fluorescent 8-(1H-1,2,3-Triazol-4-yl)adenosine Derivatives

Christine Dyrager ; Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; P. Diner ; A. Elf ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Morten Grøtli
European Journal of Organic Chemistry (1434-193X). 10, p. 1515-1521. (2009)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-21. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 92701

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi
Spektroskopi
Organisk kemi
Bioorganisk kemi

Chalmers infrastruktur