CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Random-cluster representations in the study of phase transitions

Olle Häggström (Institutionen för matematik)
(1996)
[Preprint]

[Published: Markov Processes and Related Fields 4, 275-321]Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92633

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University