CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approach regions for the square root of the Poisson kernel and bounded functions

Peter Sjögren (Institutionen för matematik)
Bull. Austral. Math. Soc. Vol. 55 (1997), p. 521-527.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 92632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur