CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An obstruction for finitary coding of Markov random fields

Jeffrey Steif (Institutionen för matematik)
(1996)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 92629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University