CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Higher-order Riesz operators for the Ornstein-Uhlenbeck semigroup

José Garcia-Cuerva ; Giancarlo Mauceri ; Peter Sjögren (Institutionen för matematik) ; José Luis Torrea
Potential Anal. Vol. 10 (1999), p. 379-407.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The proof of Theorem 1.1 contains an errorDenna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 92627

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur