CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Canonical homotopy operators for the $\bar{\partial}$ complex in strictly pseudoconvex domains

Mats Andersson (Institutionen för matematik) ; Jörgen Boo (Institutionen för matematik)
(1996)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 92624

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University