CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rates of convergence for lamplighter processes

Olle Häggström (Institutionen för matematik) ; Johan Jonasson (Institutionen för matematik)
(1996)
[Preprint]

[Published: Stochastic Processes and their Applications 67 (1997) 227-249]Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92615

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University