CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Backward euler type methods for parabolic integro-differential equations in Banach space

Nikolai Yu. Bakaev ; Stig Larsson (Institutionen för matematik) ; Vidar Thomée (Institutionen för matematik)
(1996)
[Preprint]

[Published: RAIRO Modell. Math. Anal. Numer. 32 (1998), 85-99.]



Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 92612

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University