CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First passage percolation and a model for competing spatial growth

Olle Häggström (Institutionen för matematik) ; Robin Pemantle
(1996)
[Preprint]

[Published: Journal of Applied Probability 35, 683-692]Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92611

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University