CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An estimate for a first-order Riesz operator on the affine group

Peter Sjögren (Institutionen för matematik)
Trans. Amer. Math. Soc. Vol. 351 (1999), p. 3301-3314.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 92609

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur