CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Traces in arithmetic fuchsian groups

Stefan Johansson (Institutionen för matematik)
(1996)
[Preprint]

[Published: J. Number Theory 66 (1997), no.2, pp. 251--270]Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92607

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University