CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On maximum entropy $\pi$ps-sampling with fixed sample size

Johan Jonasson (Institutionen för matematik) ; Olle Nerman (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
(1996)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 92601

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University