CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear block codes for error detection

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; S. M. Dodunekov
(1996)
[Preprint]

[Published: Sufficient conditions for good and proper error-correcting codes, IEEE Transections on Information Theory, vol. 43, no 6, November 1997]Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92595

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University