CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Degenerations of elliptic curves and cusp singularities

Jan Stevens (Institutionen för matematik)
(1996)
[Preprint]

[Published: Degenerations of elliptic curves and cusp singularities. Math. Ann. 311 (1998), 199-222]Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2009-04-30.
CPL Pubid: 92594

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University