CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A shadowing result with applications to finite element approximation of reaction-diffusion equations

Stig Larsson (Institutionen för matematik) ; J.-M. Sanz-Serna
(1996)
[Preprint]

[Published: Math. Comp. 68 (1999), 55-72]Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 92592

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University