CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Negative definite functions. Integral representations independent of a Lévy function and related problems

Dragu Atanasiu (Institutionen för matematik)
(1996)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-04-17. Senast ändrad 2014-02-27.
CPL Pubid: 92590

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University