CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and realization of a linearly polarized Eleven feed for 1-10 GHz

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (1536-1225). Vol. 8 (2009), p. 64-68.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-04-15. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 92497

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur