CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local metamaterial-based waveguides in gaps between parallel metal plates

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; E. Alfonso ; A. Valero-Nogueira ; Eva Rajo-Iglesias
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (1536-1225). Vol. 8 (2009), p. 84-87.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-15. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 92496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur