CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking Social and Environmental Aspects: A Multidimensional Evaluation of Refurbishment Projects

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Local Environment (1354-9839). Vol. 14 (2009), 6, p. 539-554.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 92494