CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking Social and Environmental Aspects: A Multidimensional Evaluation of Refurbishment Projects

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Local Environment (1354-9839). Vol. 14 (2009), 6, p. 539-554.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-04-15. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 92494

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Kommunikationsvetenskap
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur